Обявления ФССД

ДО
СВЕТЛОЗАР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „ПЕТРА” БЛ.4, ЕТ.2, АП.32
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,
    
Уведомяваме Ви, че за общинския жилищен имот, находящ се на ул. „Петра”, бл.4, ет.2, ап.32 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №ОСИСД19000987ПР_007ПР/27.09.2021г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Гененерал Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на постоянния адрес на лицето и обявено на сайта на района на
04.10.2021г. в 8.30 часа.
    (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 18.10.2021г. в 17.30 часа.


ДО
ПАВЛИНА САВЧЕВА ПЕТРОВА-ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ВАПАНИ” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ. „МИР” БЛ.3, ВХ.2, ЕТ.1, АП.2

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТРОВА-ДИМИТРОВА,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион търговска дейност, находящ се в гр. Варна, ул. „Найден Геров” №51, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №АУ119579ПР_014ПР/24.08.2021г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект и качено на сайта на Район „Приморски” на  30.09.2021г. в 8.30 часа.                                                 (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 13.10.2021г. в 17.30 часа.


 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: