Обявления ФССД

ДО
ЯСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЯСИИ 2019” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ. „ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ” №6, АП.15

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект-павилион-механа „Вавилон”, находящ се в гр.Варна, ул. „Генерал Георги Попов” е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с Рег.№АУ025558ПР_003/05.10.2022г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на 15.11.2022г. в 8.30 часа.
                                               (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 28.11.2022г. в 17.30 часа.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: