Обявления ФССД

ДО
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „СКОРПИОН 63” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ. „БРАТЯ ШКОРПИЛ” №13

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,
    Уведомяваме Ви, че за търговия на открито /цена на услугата сметоизвозване/ чл.26, ал.1 от НОАМТЦУТОВ – маси и столове пред кафе „Гранде”, находящо се в гр.Варна, ул. „Доктор Анастасия Головина” №7, е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с Рег.№ФСД23000970ПР/06.04.2023г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на 22.05.2023г. в 8.30 часа.
                                                                                 (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 06.06.2023г. в 17.30 часа.ДО
РЕНЕТА ТРИФОНОВА АТИП
УПРАВИТЕЛ НА „ДЖЕМ 2010” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  УЛ. „ХАН ПРЕСИЯН” №25, ЕТ.1, АП.1
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА Г-ЖО АТИП,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион за производство и продажба на закуски, находящ се на ул. „Найден Геров”/ул. „Цар Асен” №74 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №УСКОР16000419ПР_045ПР/28.03.2023г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на    23.05.2023г. в 8.30 часа.
                              (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 05.06.2023г. в 17.30 часа.ДО
ГИНКА ДИКОВА ИЛИЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „ИЛИКО РН 75 КОМЕРСИАЛ” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, УЛ. „ВИТИНЯ” №39, БЛ.12, ЕТ.1, АП.11

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,
    Уведомяваме Ви, че за обект – павилион за продажба на ВиК части и ел. материали, находящ се в гр.Варна, ул. „Хризантема” павилион №22 и павилион №23, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №УСКОР16003269ПР_029ПР/28.03.2023г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект и на сайта на Район „Приморски” на 23.05.2023г.  в 8.30 часа.                                               (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 05.06.2023г. в 17.30 часа.ДО
СТОЯН ДИМИТРОВ АНДОНОВ
АТАНАС МАРИНОВ ПОПОВ
СЕМО ГЕОРГИЕВ СЕМОВ
ХРИСТИНА НАНКОВА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛИ НА „БУЛ ПРИМ КОМЕРС” ООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” №128А
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – механа „Одаята”, находящ се на бул. „Осми приморски полк” №128А, в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №АУ003034ПР_008ПР/27.03.2023г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на 23.05.2023г. в 8.30 часа.
                              (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 05.06.2023г. в 17.30 часа.

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: