Обявления ФССД

ДО
ИЛИЯН ТОДОРОВ МАНОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БАЛКАН ПЛОД 16” ООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ. „ХАН МАЛАМИР” №44, ЕТ.3, АП.5

УВАЖАЕМИ Г-Н МАНОЛОВ,
Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион търговска дейност, находящ се в гр.Варна, ул. „Цар Асен” до бл.68, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с рег. №АУ068165ПР_009ПР/07.07.2020г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на 13.08.2020г. в 8.30 часа.
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 


 

ДО
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НЕДКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕДЕМ 21” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, УЛ. „СУХИНДОЛ” №12

УВАЖАЕМИ Г-Н НЕДКОВ,
Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион склад, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка” комплекс „Мостове”, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с рег. №АУ010825ПР_004ПР/30.06.2020г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект и качено на сайта на Район „Приморски” на 13.08.2020г. в 8.30 часа. (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 


 

ДО
ТЕМЕНУЖКА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА „КАТЛЕЯ – 55” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: УЛ. „СИНЧЕЦ” №6 А
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИМИТРОВА,
Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион –склад, находящ се на ул. „Роза” в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с Рег.№ФСД20000838ПР/01.07.2020г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген. Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на 13.08.2020г. в 8.30 часа.
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 


 

ДО
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА ПОТРЕБИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ”
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: УЛ. „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”
№18, ЕТ.3, ОФИС №304
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,
Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион – търговска дейност, находящ се в кв. „Виница”, ул. „Цар Борис lll” №19 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с Рег.№ФСД20000840ПР/01.07.2020г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген. Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на 13.08.2020г. в 8.30 часа.
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: