Обявления АИО

 

Заповед 536/15.11.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 15.11.2022 г.)

Заповед 535/11.11.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.11.2022 г.)

Заповед 534/11.11.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.11.2022 г.)

Заповед 530/09.11.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 09.11.2022 г.)

Заповед 521/08.11.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 08.11.2022 г.)

Заповед 514/04.11.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 04.11.2022 г.)

Заповед 512/02.11.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 02.11.2022 г.)

Заповед 499/24.10.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 24.10.2022 г.)

Заповед 473/10.10.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 10.10.2022 г.)

Заповед 467/05.10.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 05.10.2022 г.)

Заповед 460/29.09.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 29.09.2022 г.)

Заповед 457/21.09.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 21.09.2022 г.)

Заповед 442/20.09.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 29.09.2022 г.)

Заповед 443/21.09.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 29.09.2022 г.)

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО
АНЕТА КАЛЧЕВА
СВЕТОСЛАВ КАЛЧЕВ
УЛ. ПРИЛЕП №196
ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №2849/14.09.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ул. Прилеп №196, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО
КРАСЕН ДИНЧЕВ
БУЛ. ЧАТАЛДЖА №99 ВХ.Б ЕТ.3 АП.6
ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №2846/14.09.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес адрес: гр.Варна, бул.Чаталджа №99 вх.Б ег.3 ап.6, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 от Закона за гражданската регистрация.
На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО
ИВАН КАРАЙВАНОВ
ЖК. ИЗГРЕВ №37 ЕТ.4 АП.36
ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №2850/14.09.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес и настоящ адрес: гр.Варна, ж.к. Изгрев №37 ет.4 ап.36, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО
ТОНИКА СИМЕОНОВА
ЖК. ЧАЙКА №2 ВХ.Г ЕТ.2 АП.27
ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №2848/14.09.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес и настоящ адрес: гр.Варна, ж.к. Чайка №2 вх.Г ет.2 ап.27, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 


 

Заповед 332/28.07.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 01.08.2022 г.)

Заповед 329/27.07.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 01.08.2022 г.)

Заповед 268/22.06.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 22.06.2022 г.)

Заповед 252/13.06.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 13.06.2022 г.)

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

 ДО

ТИХОМИР НЕНЧЕВ

БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК №139 ВХ.Б  ЕТ.2 АП.17

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №1410/18.05.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес и настоящ адрес: гр.Варна, бул. Осми приморски полк №139 вх.Б ет.2 ап.17, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

Ж.К.БАЛИК  № 4 вх.Б ет.3 ап.7

ГР.БАЛЧИК

Във връзка със Заповед №1412/18.05.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Селиолу“ №14 вх.В ет.4 ап.7, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 ДО

ЯНЧО ЯНЧЕВ

ЗДРАВКО ЯНЧЕВ

БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК №122 ВХ.А  ЕТ.14 АП.65

ГР.ВАРНА

 

Във връзка със Заповед №1411/18.05.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес и настоящ адрес: гр.Варна, бул. Осми приморски полк №122 вх.А ет.14 ап.65, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

КИРИЛ АЛЕКСИЕВ

БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК №135 ВХ.В ЕТ.2 АП.20

ГР.ВАРНА

 

Във връзка със Заповед №1414/18.05.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес и настоящ адрес: гр.Варна, бул. Осми приморски полк №135 вх.В ет.2 ап.20, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 ДО

РОСЕН МИХОВ

УЛ.ОБОРИЩЕ  № 44 ет.8 ап.53

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №1413/18.05.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Студентска“ №14 вх.И ет.2 ап.29, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 ДО

СВЕТЛИН СТОЯНОВ

УЛ.КАРАМФИЛ №34 ВХ.А  ЕТ.4 АП.12

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №1415/18.05.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес и настоящ адрес: гр.Варна, ул. Карамфил №34 вх.А ет.4 ап.12, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

УЛ. БАЛКАПАН №12

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №1189/27.04.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Силистра“ №1, ет.4, ап.22, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО

ПЛАМЕН ПЕТРОВ

ДРАГОМИР ПЕТРОВ

УЛ.ДРАВА СОБОЛЧ №2 ЕТ.3 АП.11

ГР.ВАРНА

 Във връзка със Заповед №1193/27.04.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес: гр.Варна, ул. „Драва Соболч“ №2 ет.3 ап.11, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация.

На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 


      

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

АНАТОЛИЙ ИВАНОВ

УЛ.ПЕГАС №8

ГР.ВАРНА

 Във връзка със Заповед №1191/27.04.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Пегас“ №8, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО

БИСЕР КРЪСТЕВ

УЛ.НАЙДЕН РАЙКОВ №17

ГР.ВАРНА

 Във връзка със Заповед №1192/27.04.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Найден Райков“ №17, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО

СВИЛЕН СПАСОВ

УЛ. ДОБРОВСКА №42А

ГР.РАЗГРАД

 

       Във връзка със Заповед №1190/27.04.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Тодор Димов“ №14 ет 2 ап.4, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ЛИЛЯНА ПОПЩЕРЕВА

СИЛВИЯ СТОЙКОВА

ЖК. ЧАЙКА №60 ВХ.Е ЕТ.1

ГР.ВАРНА

 Във връзка с преписка с рег. № ИАО22000034ПР/10.01.2022г. и Заповед № 499/22.02.2022г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, жк. „Чайка“ бл. 60 вх.Е ет.1 ап.15, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 


 

Заповед №499/22.02.2022г. на кмета на Община Варна

 

 

Заповед 61/14.02.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 14.02.2022 г.)

Заповед 13/19.01.2022 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

(публикувано на 25.01.2022 г.)

Заповед 005/5.01.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 05.01.2022 г.)

Заповед 002/4.01.2022 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 05.01.2022 г.)

Заповед 413/18.10.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 22.10.2021 г.)

Заповед 410/15.10.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 22.10.2021 г.)

Заповед 373/07.09.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 09.09.2021 г.)

Заповед 371/02.09.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 09.09.2021 г.)

Заповед 318/06.08.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 09.08.2021 г.)

Заповед 313/04.08.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 04.08.2021 г.)

Заповед 293/30.07.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 30.07.2021 г.)

Заповед 292/29.07.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 30.07.2021 г.)

Заповед 182/14.05.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 18.05.2021 г.)

Заповед 68/04.02.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.02.2021 г.)

Заповед 67/04.02.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.02.2021 г.)

Заповед 62/04.02.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 04.02.2021 г.)

Заповед 66/09.02.2021 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 10.02.2021 г.)

Заповед 487/30.12.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 06.01.2021 г.)

Заповед 486/30.12.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 06.01.2021 г.)

Заповед 400/26.10.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 28.10.2020 г.)

Заповед 393/20.08.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 23.10.2020 г.)

Заповед 310/20.08.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 27.08.2020 г.)

Заповед 307/20.08.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 27.08.2020 г.)

Заповед 300/11.08.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 17.08.2020 г.)

Заповед 246/02.07.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 07.07.2020 г.)

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

АННА БАШЕВА

ЖК. „БАЛИК”

ГР.БАЛЧИК

 

       Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1868/29.05.2020г. на Кмета на Община Варна за заличаване в регистъра на населението на Вашата адресна регистрация и адресната регистрация на сина Ви по настоящ адрес: гр.Варна, бул. „Генерал Столетов” №15, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация. Заповед №1868/29.05.2020г.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ИВАН ГЕОРГИЕВ

ЖК. „ЧАЙКА” №27, ВХ., ЕТ., АП.

ГР.ВАРНА

 

       Във връзка със Заповед №1869/29.05.2020г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по  настоящ адрес: гр.Варна, жк „Чайка” №27, вх., ет., ап. с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация. Заповед №1869/29.05.2020г.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

БОРЯНА ВЕЛИНОВА,

ВАЛЕНТИНО АЛЕСАНДРО ВЕЛИНОВ

ЖК „ЧАЙКА” №17,ВХ., ЕТ., АП.

ГР.ВАРНА

 

       Във връзка със Заповед №1871/29.05.2020г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, жк „Чайка” №17, вх., ет., ап. с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.  Заповед №1871/29.05.2020г.

 


 

Заповед 204/26.05.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 29.05.2020 г.)

Заповед 134/03.04.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.04.2020 г.)

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

СТЕФАН МИЛКОВ КАРАМФИЛОВ

ТОДОРКА АНДОНОВА ИВАНОВА

НЕДЯЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА

НАДКА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА

ГАЛЯ НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА

АЛЕКСАНДЪР ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ

УЛ. „АРХ.ПЕТКО МОМЧИЛОВ” №27

ГР.ВАРНА

ДО

ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ ГОРАНОВ

АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ГОРАНОВА

ЦВЕТОМИРА ЗДРАВКОВА БУЮКЛИЕВА

УЛ. „СТУДЕНТСКА” №12 ЕТ.1 АП.1

ГР.ВАРНА

ДО

ПАВЛИНА БОРИСОВА ТОДОРОВА

ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ИВАНОВА

ВИКТОРИЯ ИЛИЯНОВА ТИМЕНОВА

НИКОЛАЙ ИЛИЯНОВ ТИМЕНОВ

УЛ. „ДОКТОР БАСАНОВИЧ” №74

ГР.ВАРНА

ДО

ВЕЛИКО ТОДОРОВ НЕДКОВ

УЛ. „КОКИЧЕ” №9 ЕТ.13 АП.61

ДО

ВЕСЕЛИНКА ЗЛАТЕВА ЧАУШЕВА

МИГЛЕНА ПЕТРОВА ДРАГАНОВА

ДИМИТЪР КОЛЕВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДРИНА ДОБРОМИРОВА АЛЕКСИЕВА

ПЕТЪР МИГЛЕНОВ ПЕТРОВ

ВАСИЛЕН ДИМИТРОВ КОЛЕВ

МАЯ КОСТАДИНОВА ТОНЧЕВА

УЛ. „МИР” №3 ВХ.В ЕТ.8 АП.72

ГР.ВАРНА

ДО

НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ

РОСНА ДИЛЯНОВА ПЕТРОВА

ПОЛИНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

ВАНЕСА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

УЛ. „СТУДЕНТСКА” №5 ВХ.В ЕТ.2 АП.12

ГР.ВАРНА

ДО

ВЛАДИСЛАВ ДОНКОВ ДОНКОВ

КОСТАДИНКА СТЕФАНОВА ДОНКОВА

ПЕТЯ ДАНАИЛОВА ДЕСКОВА

ДАНИЕЛ ВЛАДИСЛАВОВ ДОНКОВ

РАДОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВ ДОНКОВ

УЛ. „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” №9А

ГР.ВАРНА

 Във връзка със Заповед № 5432/20.12.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от адреси на общински жилища, както следва: гр.Варна, ул. „Арх.Петко Момчилов“ № 27, ул. „Студентска” №12 ет.1 ап.1, ул. „Доктор Басанович” №74, ул. „Мир” №3 вх.В ет.8 ап.72, ул. „Студентска” №5 вх.В ет.2 ап.12, ул. „Евлоги Георгиев” №9А, ул. „Кокиче” №9 ет.13 ап.61  с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.7 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.


Заповед № 5432/20.12.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ЦОНКО ИВАНОВ ПАНОВ

УЛ. „ДРУЖБА” №8, ВХ.А, ЕТ.3, АП.6

ГР.ВАРНА

 

       Във връзка със Заповед № 5431/20.12.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Дружба“ № 8, вх.А, ет.3, ап.6, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.7 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед № 5431/20.12.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

УЛ. „ПОДП.КАЛИТИН” №40, ВХ.б, ЕТ.5, АП.44

ГР.ВАРНА

       Във връзка с преписка с рег.№ИАО19001473ПР/20.11.2019г. и Заповед                              № 5430/20.12.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по постоянен адрес: гр.Варна, ул. „Подп.Калитин“ № 40, вх.Б, ет.5, ап.44, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация.

       Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да подмените личните си документи.

Заповед № 5430/20.12.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf) 
     


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

КРАСИМИР АСЕНОВ ИВАНОВ
ФАНИ АНДРЕЕВА ИВАНОВА
БАХАР КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

КВ.ЗАПАД № 48 вх.Б ет.1 ап.2
ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

Във връзка с преписка с рег.№ИАО19011428ПР/07.11.2019г. и Заповед № 5064/04.12.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, бул. „Ген.Колев“ № 83, вх.Г, ет.3, ап.85, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

Заповед № 5064/04.12.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf) 

 


 

 

Заповед 570/22.11.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 22.11.2019 г.)

Заповед 569/22.11.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 22.11.2019 г.)

Заповед 568/22.11.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 22.11.2019 г.)

Заповед 565/12.11.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 13.11.2019 г.)

Заповед 480/20.09.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 24.09.2019 г.)

Заповед 479/20.09.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 24.09.2019 г.)

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ДАНИЕЛ ГЪЛЪБАРОВ

БУЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ № 9 ЕТ.3 АП.7

ГР. ВАРНА

Във връзка с преписка с рег.№РД19010738ПР/07.06.2019г. и заповед № 2892/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по настоящ адрес: гр.Варна, бул. „Еделвайс“ №9 ет.3 ап.7, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед № 2892/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf) 

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

УЛ. „ДИМИТЪР ИКОНОМОВ” №11 ЕТ.2

ГР. ВАРНА

Във връзка с преписка с рег.№ИАО19000701ПР/30.05.2019г. и заповед № 2858/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Димитър Икономов“ № 11 ет.2, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед № 2858/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf) 

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ДОБРОМИРА ТОМОВА И ЙОРДАН ТОМОВ

УЛ. „ПОДВИС“ №26 ВХ.А ЕТ.5 АП.50

ГР. ВАРНА


Във връзка с преписка с рег.№ИАО19000702ПР/30.05.2019г. и заповед№ 2857/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Подвис“ № 26 вх.А ет.5 ап.50, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед № 2857/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf)

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

СТЕФАН АНГЕЛОВ

БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 5 ВХ.Б ЕТ.4 АП.12

ГР. ВАРНА

Във връзка с преписка с рег.№РД19010825ПР/12.06.2019г. и заповед № 2893/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, бул. „Васил Левски“ № 5 вх.Б ет.4 ап.12, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед № 2893/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf)

 


 

Заповед 351/19.07.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 19.07.2019 г.)

Заповед 346/15.07.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 15.07.2019 г.)

Заповед 320/01.07.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.07.2019 г.)

Заповед 298/17.06.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 20.06.2019 г.)

Заповед 259/03.06.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.06.2019 г.)

Заповед 258/03.06.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.06.2019 г.)

Заповед 161/09.04.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.04.2019 г.)

Заповед 90/01.03.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.03.2019 г.)

Заповед 69/12.02.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 13.02.2019 г.)

Заповед 68/12.02.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 13.02.2019 г.)

Заповед 65/07.02.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.02.2019 г.)

Заповед за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 23.01.2019 г.

Заповед 4903/21.12.2018 г. за заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес

(публикувано на 27.12.2018 г.)

Заповед 582/28.12.2018 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 28.12.2018 г.)

Заповед за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 21.11.2018 г.)

Заповед за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 21.11.2018 г.)

Заповед 562/14.12.2018 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 14.12.2018 г.)

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: