Обявления ОРК

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида и изграждане на садкова инсталация за отглеждане на ценни морски видове риби в акваторията на Черно море, с площ около 1000 дка, воден обект Черно море, район к.к.”Златни пясъци”, област Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, считано от 07.07.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: