Административна схема

Кмет

ПЕТЯ ПРОДАНОВА

тел.: 359 100

Приемен ден: Четвъртък от 09:00 до 12:00

записване за Приемен ден:

етаж III, стая 39; на тел. 359 100;

сайта на Район "Приморски"

Заместник-Кмет
ПЛАМЕН БОЕВ
тел.: 359 103
Приемен ден:
Понеделник
от 09:00 до 12:00
 
Заместник-Кмет
МАРИЯНА МАЛЧЕВА
тел.: 359 154
Приемен ден:
Вторник
от 09:00 до 12:00
Заместник-Кмет
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ
тел.: 359 107
Приемен ден:
Четвъртък
от 09:00 до 12:00
Заместник-Кмет
ВЛАДИМИР
МАНАСИЕВ
тел.: 359 123
Приемен ден:
Четвъртък
от 09:00 до 12:00
 
Секретар
ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
тел.: 359 161
Приемен ден:
Петък
от 09:00 до 12:00
Дирекция
"Административно и информационно обслужване"
Директор:
Десислава 
Михайлова
тел.: 359 129
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост
Дирекция
"Финансово счетоводна и стопанска дейност"
Директор:
Елена Димитранова
тел.: 359 111
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост
Дирекция
"Социално-икономическа дейност"
Директор:
Румяна Цветкова
тел.: 359 102
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост
Дирекция
"Обществен ред и контрол"
Директор:
Ирена Иванова
тел.: 359 148
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост
Дирекция
"Устройство на територията"
Директор:
Калин Илиев
тел.: 359 121
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост
Център за 
Административно
обслужване
 
тел.: 359 115
тел.: 359 116
тел.: 359 134
тел.: 359 135
Главен юрисконсулт
Веселин Михайлов
тел.: 359 127
Весела Атанасова
тел.: 359 137
Дирекция
Административно техническо обслужване "Виница"
Директор:
Венелин Дяков
тел.: 342 007
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост
Главен архитект
Валентин Койчев
тел.: 359 138
Приемен ден:
Понеделник от 09:00 до 12:00
Записване за Приемен ден:
етаж 3, стая 39;
на тел. 359 100;
на сайта на район "Приморски"
Главен инженер
Ваня Спасова
тел.: 359 139
Приемен ден:
Понеделник от 09:00 до 12:30
Четвъртък от 09:00 до 12:30

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: