ИЗБОРИ ПВР/НС 2021

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 


 

Въпроси и отговори относно Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ 

Уважаеми граждани,

Сайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството  за справки в избирателните списъци е активен. 

Сайтът може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/ . Чрез сайта можете да се информирате в кой номер секция следва да гласувате и за нейното местонахождение.

Чрез страницата https://regna.grao.bg/  и в срок до 30.10.2021 г. можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес.

 


 

 Предварителен избирателен списък ПВР_НС

 


Background Image

Header Color

:

Content Color

: