Избори за Народно събрание 2 април 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ СТРУПВАНЕТО НА ХОРА И ОСИГУРИ БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПЛАЩАНЕ НА ХОНОРАРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ,
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК), ЗАЯВИЛИ ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В СИК ПО БАНКОВ ПЪТ,                    
СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА ЗАЕДНО С УДОСТОВЕРЕНИЕТО СИ ЗА УЧАСТИЕ В СИК (ОРИГИНАЛ) В КРАЯ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, ПРЕДАВАЩИ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА НА РИК.
ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕДАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СИК  – ВАРНА (ОРИГИНАЛ) И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.287 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС  ИЛИ В СРОК ДО 06.04.2023г. В СЧЕТОВОДСТВОТО НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” – ЕТ.3, СТ. 36 ИЛИ СТ.50.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, ЖЕЛАЕЩИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ В КАСАТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” СРЕЩУ ПРЕДСТАВЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СИК (ОРИГИНАЛ) И ЛИЧНА КАРТА.
ГРАФИКЪТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН НА САЙТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ”, НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА РАЙОНА И НА ВХОДНАТА ВРАТА НА СГРАДАТА.

ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 


 

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

 


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 


 

Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс

 


 

До 27.03.2023 г.
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК – 18.03.2023 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 27.03.2023 г. (Приложение № 67-НС от изборните книжа)


Заявлението се подава не по-късно от 5 дни преди изборния ден  27.03.2023 г. от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Към заявлението за гласуване се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние на избирателя, който установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство (съгласно т.3 от Решение №1738-НС/06.03.2023 г. на ЦИК).
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес /адрес на пребиваване, или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.
Ако е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес.

 


 

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
1/През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
2/ Чрез SMS:
Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
3/ Чрез стационарен телефон:
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
4/ чрез Район „Приморски“:
052/ 341 971, 052/ 359 108, 052/ 359 162

В срок до 25.03.2023 г. вкл. избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да подаде в районната администрация заявление за отстраняването им (Приложение №17-НС от изборните книжа).

 


 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

До 18.03.2023 г. избирател заявява да гласува по настоящ си адрес;

До 18.03.2023 г. избирател заявява да гласува с подвижна избирателна кутия;

До 18.03.2023 г. само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подават заявление за гласуване на друго място.

На 18.03.2023 г. /събота/

Район „Приморски“ ще приема горепосочените заявления от 08:30 до 17:00 часа. 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ към членовете на СИК

РИК – Варна организира онлайн обучение за работа с машини за гласуване на предстоящите избори на 02.04.2023 г.

Обученията ще се реализират през платформата Microsoft Teams на следните алтернативни дати:
• 23 март 2023 г. (четвъртък) от 19:00 ч.
• 24 март 2023 г. (петък) от 19:00 ч.
• 25 март 2023 г. (събота) от 10:00 ч.
• 26 март 2023 г. (неделя) от 10:00 ч.

Линкове за обученията и инструкция за работа с платформата Microsoft Teams ще бъдат публикувани на сайта на Район „Приморски“ в раздел „Избори за НС 02.04.2023“.

 


 

Списък секции, подходящи за хора с увреждания НС 02.04.2023

 


Електронни услуги, свързани с изборите за народни представители на 02.04.2023 г.:

 

1/ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

 

2/ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910002

 

3/ Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910003

 

4/ Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910004

 

5/ Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910005

 

6/ Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910008

 


 

Разяснителна кампания – видео и аудио материали, разясняващи правата и задълженията на гражданите, свързани с гласуването на предстоящите избори за народни представители на 02.04.2023 г.

 


 

Заповед 0601/23.02.2023 места за поставяне на агитационни материали

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
1/ През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
2/ Чрез SMS:
Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
3/ Чрез стационарен телефон:
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
4/ чрез Район „Приморски“:
052/ 341 971, 052/ 359 108, 052/ 359 162

В срок до 18.03.2023 г. гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.
 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Варна 

Заповед за образуване на 407 избирателни секции на територията на Община Варна

 


 

ЦИК Избори за Народно събрание 2 април 2023

Background Image

Header Color

:

Content Color

: