Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа на гише в център за Административно обслужване на Район "Приморски", бул. "Ген. Колев" 92, тел. 052 359 100

Заявления могат да се подават и на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предоставяне на достъп до обществена информация по електронен път

 

Процедура за достъп до обществена информация

 

Правила за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна

Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ на РБ

 

Понятие и видове обществена информация

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ

Определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:


ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация нареждам:

I.Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:

  1. Дискета - един брой - 0,50 лв.;
  2. CD - един брой - 0,50 лв.;
  3. DVD - 1 брой - 0.60 лв.;
  4. Разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;
  5. Ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;
  6. Факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;
  7. Видеокасета - 1 бр. - 3.25 лв.;
  8. Аудиокасета - 1 бр. - 1,15 лв.;
  9. Писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.;

II. Стойностите по т. I не включват ДДС

Background Image

Header Color

:

Content Color

: